STICHTING ANALYSE VAN GEBOUWEN

De Stichting Analyse van Gebouwen werd in 1986 door Jan Molema opgericht met als doel de kennis, die hij met zijn studenten binnen het Werkverband Analyse van Gebouwen (onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft) verzamelde, te kunnen bewerken en publiceren in de vorm van tentoonstellingen en boeken. Naast deze publicaties zijn er in de loop van de jaren symposia, workshops en studiereizen georganiseerd en internationale uitwisselingen van universitaire docenten en studenten. De stichting wil met haar projecten zorgdragen voor de breedst mogelijke verspreiding van het gedachtengoed van de Nederlandse architecten en stedenbouwers van onder meer het Nieuwe Bouwen.

In de eerste jaren na de oprichting kwamen tot stand:

  • – publicatie ‘Jan Gerko Wiebenga. Apostel van het nieuwe bouwen’, Uitgeverij 010, 1987
  • – tentoonstelling ‘Jan Gerko Wiebenga. Apostel van het nieuwe bouwen’, in: Cultureel Centrum De Vaart, 1987 en Faculteit Bouwkunde, TU Delft, 1988
  • – tentoonstelling ‘Antoni Gaudí (1852 – 1926)’ in: de Beurs van Berlage, Amsterdam, 1988
  • – tentoonstelling ‘Het nieuwe bouwen en wonen in Nederland 1924 – 1936’, in: Gooiland Expositiecentrum, Hilversum, 1990

Eerdere projecten van het werkverband, de publicaties ‘J. Duiker, bouwkundig ingenieur’, 1982 en ‘Gaudí, rationalist met perfecte materiaalbeheersing’, 1979, werden door de stichting geadopteerd en aan beide projecten werd een vervolg gegeven. Van het Gaudíboek is een bewerking gemaakt, die naast de Nederlandstalige versie, ook een Duits-, Frans-, Spaans- en Engelstalige versie kent. De genoemde tentoonstellingen zijn op diverse plekken te zien geweest. Zo reisde ‘Het nieuwe bouwen en wonen’ naar Dessau (Bauhaus), Praag, Brno, Bratislava en Budapest. Enkele jaren later was hij ook op een aantal plaatsen in Amerika te zien, ter gelegenheid waarvan het boek ‘The New Movement in the Netherlands 1924 – 1936’ verscheen. Vanaf 1996 werd door de stichting gewerkt aan het omvangrijke Uralskiproject. Onderdeel hiervan was de totstandkoming van de tentoonstelling ‘Van Loghem. Architect van een optimistische generatie’ die, samen met de tentoonstellingen over Duiker, Wiebenga én ‘Het nieuwe bouwen en wonen’ naar diverse plaatsen in Rusland reisde.

De stichting heeft in de loop van de jaren van diverse instanties financiële ondersteuning ontvangen, te weten: Fac. Bouwkunde TU Delft, Ministerie van BZ, Ministerie van OCW, Stimuleringsfonds Architectuur, EFL Stichting, J.E. Jurriaanse Stichting, Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting Fonds STAG, SNS Reaal Fonds en VSB Fonds. Ook was er sponsoring van: BAM, Bosch Slabbers, De Jong Gortemaker Algra, HKB stedenbouwkundigen, Kuiper Compagnons, Royal Haskoning, Max Boekholt BNA, Smiemans Holding, Wessel de Jonge Arch., Quinx BV en Zandbelt & Van den Berg en een aantal andere architectenbureaux.

De stichting grijpt alle mogelijkheden aan haar projecten voor een breed publiek aantrekkelijk te maken. Zo is er, ter afronding van het onderzoek ‘A light ray out of the Big Bang’, op 18 september 2015 een presentatie georganiseerd in combinatie met een concert met muziek die door de architecten Bernard Bijvoet en Jan Duiker zelf ooit is gespeeld.

Jan Molema Episode Publishers 2005

Jan Molema
Episode Publishers
2005

STAG 010 Publishers 2005

STAG
010 Publishers
1996